Israeli Association for the

Study of European Integration

המרכז ללימודי גרמניה ואירופה המודרניים, אוניברסיטת חיפה

haifa Uשם התכנית:  לימודי  גרמניה ואירופה המודרנים

המחלקה והפקולטה בה מתנהלת התכנית: 

מוסד הלימודים: אוניברסיטת חיפה

haifa prog

תכנית לתואר: מוסמך במסלול עיוני, מוסמך במסלול מחקרי ודוקטורט

מה מטרת ומיקוד התכנית? התוכנית הבינתחומית כוללת קורסי חובה בהיסטוריה, סוציולוגיה, משפט, כלכלה ותרבות של גרמניה ואירופה מאז 1945. היא כוללת שבעה קורסי חובה כולל קורס יסוד על האיחוד האירופאי וקורסים בשפה הגרמנית, לצד קורסי בחירה משתנים (כגון מדיניות החוץ והביטחון של האיחוד האירופי).

כמה מהתכנית מוקדש לאיחוד האירופי (בין 30% ל-100%)? כ 30% מהקורסים עוסקים באיחוד האירופאי. התוכנית כוללת גם ביקור לימודי בבריסל ובגרמניה.

באילו עוד נושאים תכנית הלימודים עוסקת? לימודי גרמניה ואירופה

סה"כ מס' שעות אקדמיות: מסלול עם תיזה – 28 ; מסלול ללא תיזה - 36.

שפת ההוראה: אנגלית

ראש/ת התכנית* (מעודכן נכון לספטמבר 2017): פרופ' עלי זלצברגר

פרטי יצירת קשר עם מנהל/ת התכנית:  עדי וקסלר

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240124 טלפון

מידע נוסף: מלגות מלאות וחלקיות ניתנות על בסיס מצוינות ונזקקות וכן שלל אפשרויות לחילופי סטודנטים ומיזמים לימודיים ומחקריים נוספים במסגרת רשת מרכזי המצוינות של הדה אה אה דה (DAAD). התוכנית כוללת גם ביקור לימודי בבריסל ובגרמניה.