Israeli Association for the

Study of European Integration

התכנית ללימודי האיחוד האירופי, אוניברסיטת תל אביב

TAU ENGHEB bold Logo Updateשם התכנית: התכנית ללימודי האיחוד האירופי

שם המחלקה: בה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, הפקולטה למדעי החברה
מוסד הלימודים: אוניברסיטת תל אביב

לוגו בית ספרתכנית לתואר: תכנית תעודה לבעלי תואר בוגר (מתקבלים גם תלמידי שנה ג')
מה היחודיות של תכנית זו? כ-10 ממצטייני התכנית ייבחרו ע"י אוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף גרמניה (לפי שיקול דעתה הבלעדי) לתכנית בת שנה לתואר מוסמך בלימודי האיחוד האירופי במימון מלא.
קישורית לאתר התכנית: https://social-sciences.tau.ac.il/euro 

שפת ההוראה: עברית, 2 קורסים באנגלית

מס' שעות אקדמיות: 16 ש"ס

מטרת התכנית: מטרת תכנית לימודי האיחוד האירופי היא להקנות ידע והכשרה בסיסיים לגבי הסדר הפוליטי-כלכלי-חברתי-משפטי באירופה בת ימינו (לא כולל רוסיה).

כמה מהתכנית מוקדש לאיחוד האירופי? 100% מהתכנית ממוקד באיחוד האירופי. 

מה אפשר לעשות עם תואר מהתכנית הזאת? התכנית בעלת מיקוד תעסוקתי – הכנת הסטודנט לשוק העבודה.
פרטי יצירת קשר עם מנהל/ת התכנית: לימור רחמנוב This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.