Israeli Association for the

Study of European Integration

פרופ' אריה רייך

מאמר שלו בנושא בילטרליזם ומולטילטרליזם במשפט הכלכלי הבינלאומי פורסם לאחרונה בכתב העת University of Toronto Law Journal. עד למינויו לדיקן הפקולטה למשפטים בבר-אילן, הוא שימש כיושב ראש האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית. הוא חבר ההנהלה של האקדמיה הבינלאומית למשפט מסחרי וצרכני (IACCL) ומשמש כנציג מדינת ישראל לנציבות האו"ם למשפט הסחר הבינלאומי (UNCITRAL). הוא שימש בעבר כיושב-ראש הוועדה המייעצת לפי חוק היטלי סחר, ומשמש דרך קבע כבורר בסכסוכי סחר בינלאומיים במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO). לאחרונה הכריע בסכסוכים בין סין לארה"ב, ובין סין לאיחוד האירופי. ממשלת ישראל מינתה אותו לרשימת הבוררים שלה להסכמי סחר בינלאומיים שונים, וכן למרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכי השקעות בוושינגטון (ICSID). הוא שימש כפרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטת פנסילבניה, אוניברסיטת טורונטו, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס (UCLA), אוניברסיטת לוקסמבורג, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, ואוניברסיטת מונאש.
http://law.biu.ac.il/node/103