Israeli Association for the

Study of European Integration

ד''ר רובי נתנזון

בשנת 1995 מונה לעמוד בראש המנהלת למחקרים בתכנון המשק והחברה הישראלית בעת שלום, במשרד ראש הממשלה. מאז 1995 עומד בראש מרכז מאקרו לכלכלה מדינית שהוקם אחת עשר שנות מחקר של המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי. כיהן כמרצה אורח בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל-אביב, ובבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. כיום מרצה במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו. בנוסף, ד"ר נתנזון הינו יועץ בכיר באוניברסיטה הפתוחה. דובר שפות: פורטוגזית, ספרדית, גרמנית, אנגלית, צרפתית ועברית.83-84 היה במחלקת סחר חוץ בהנהלה ראשית בנק פועלים עד שמונה בשנת 1985 כיועץ מאקרו-כלכלי של ההסתדרות בתקופת תכנית ייצוב המשק הישראלי.